FORMALNOŚCI

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

W pierwszej kolejności, należy wezwać lekarza, aby stwierdził zgon. Jeżeli śmierć nastąpiła w ciągu dnia w domu – powinien to być lekarz pierwszego kontaktu. Jeśli natomiast dana osoba zmarła późnym wieczorem, w nocy lub w weekend albo święto – należy zawiadomić pogotowie ratunkowe. Przybyły lekarz powinien wypisać kartę zgonu oraz okolicznościowy protokół. Kolejnym krokiem jest wezwanie zakładu pogrzebowego.

Dokumentami koniecznymi do rozpoczęcia procedury organizacji pogrzebu są karta zgonu, akt zgonu wydawany przez Urząd Stanu Cywilnego, dowód osobisty zmarłego oraz legitymacja emeryta/rencisty lub ostatni odcinek emerytury lub renty . Osoba zlecająca organizację pogrzebu musi mieć również przy sobie dowód osobisty.

  • wypełniony wniosek o zasiłek pogrzebowy
  • odpis aktu zgonu
  • legitymację emeryta/rencisty lub ostatni odcinek emerytury/renty bądź w przypadku zmarłego pracującego – zaświadczenie z zakładu pracy
  • oryginały faktur
  • udokumentowanie pokrewieństwa, jeżeli jest taka konieczność
  • notatkę z dowodu osobistego – jeżeli pogrzeb będzie kredytowany

Wychodząc naprzeciw trudnej sytacji, w której znajdują się bliscy zmarłego, nasz zakład oferuje możliwość dopełnienia wszelkich formalności urzędowych z upoważnienia i w imieniu Klienta. Dzięki temu Rodzina Zmarłego zyskuje cenne chwile na osobiste przygotowanie do ostatniego pożegnania oraz pewność, że wszystkie sprawy urzędowe zostaną załatwione sprawnie oraz na czas.

ZAUFAJ NASZEMU DOŚWIADCZENIU

Jesteśmy dostępni do Państwa dyspozycji przez całą dobę również w sobotę, niedzielę lub święta

Scroll to Top
Call Now Button